Вътрешноучилищна квалификация на учителите от начален етап

Измина първата седмица от вътрешноучилищната квалификация на учителите от начален етап. Много се забалявахме и научихме полезни неща, които да използваме в ежедневната си работа.

Учебна година: 
Рубрики: