Начален етап

Открит урок "Празници - официални и битови", 2а клас

Открит урок "Празници - официални и битови", 2а клас с класен ръководител Диана Кръстева. Бе показано приложение Plickers, което е лесно и забавно за проверка на новите знания. Откритият урок е във връзка с изпълнение на План за иновации на 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" за учебната 2017/ 2018 година.

Формите в човешкото тяло - храносмилателна система. Музейко в 2Е клас.

Днес Музейко бяха наши гости. Целта на посещението беше изнесена презентация на тема: Формите в човешкото тяло – Храносмилателна система. Чрез модели и презентация децата се запознаха с храносмилателната система на човека. Научиха любопитни факти за формите в природата и формите в човешкото тяло. Учениците работиха  в екип. Приложиха наученото в изработването на модел на храносмилателна система от въжета, балони и сламки.

Интерес и различен час с Музейко!

https://photos.app.goo.gl/Wkri8jFN9c95CqaF3

Открит урок по околен свят на тема "Растения в природата" във 2Б клас

Открит урок по околен свят на тема "Растения в природата" с ръководител г-жа Е. Минкова и децата от 2."Б" клас. 

По групи се засадиха селскостопански, градински и декоративни растения. Проектът е за наблюдение и грижа. Ежеседмично учениците ще записват резултати по различни критерии за развитието и растежа на растенията.

Еднакви и различни в музиката - открит урок в 3В класСимеон Ангелов взе участие в обучителен курс "Обучение за разбиране и по-добро отношение към миграцията, расизма, дискриминацията и културата чрез разнообразни стратегии на преподаване, свързани с преодоляването на тези проблеми в различни вързастови групи" - Исландия, септември 2017г, по проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм+" КД1.

Кооперативно учене в класната стая - открит урок в час по изобразително изкуство

Открит урок, показващ как да използваме кооператично учене в класната стая - 4 ж клас, час по изобразително изкуство.

Ирина Филипова е участник в проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм+" КД1. Тя посети обучителен курс "Обучение за разбиране и по-добро отношение към миграцията, расизма, дискриминацията и културата чрез разнообразни стратегии на преподаване, свързани с преодоляването на тези проблеми в различни вързастови групи"в Исландия през месец септември 2017. Там се говори не само как да бъдем толерантни един с друг, но как да се научим да работим заедно. Точно това бе и темата на представения открит урок. Чрез кооперативното учене учениците се учат на най-важнните социални умения: работа в екип, презентиране, изслушване мнението на другите, организиране на работата, спазване на времето за изпълнение на поставената задача и други.

Екипът на 119 СУ в първи клас за учебната 2017/2018 година

От ляво надясно:

Мария Михайлова - педагогически съветник

Диян Стаматов - директор на 119 СУ

Евгения Шишманова - начален учител

Виктория Миланова - начален учител

Албена Алексиева - начален учител

Миглена Манчева - начален учител

Звезделина Владкова - начален учител

Таня Павлова - начален учител

Симеон Ангелов - зам.-директор по учебната дейност в начален етап

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ОБУЧЕНИЕТО В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

1. Обучението през цялата учебна година се извършва ПЪРВА смяна от 08:30 часа. Продължителността на учебния час е 35 минути. Часовете продължават до 13:00 ч. и включват две големи междучасия. В 08:20 часа организирано, под ръководството на класен ръководител, учениците влизат в сградата на училището.

 

Страници