Разпределение на класовете по смени - първи срок на учебната 2018/2019