2017-2018

Erasmus Days в 119. СУ!

Представяне на  европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ за учители и ученици в 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов".

 

Инициативата е под патронажа на президента на Европейския парламент, Антонио Таяни, и Европейския комисар по Образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврачич.

 

Лятно училище по проект „Обучение за наблюдение на Земята в българските средни училища“

Секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) и 119-то СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ организираха съвместно 2-ро лятно училище EEOBSS.

Лятното училище по проект „Обучение за наблюдение на Земята в българските средни училища“ (EEOBSS) се проведе в периода 26-28 юни 2018 г. в сградата на 119-то СУ „Акад. Михаил Арнаудов“. Ученици от 9-ти до 12-ти клас от училището се запознаха с приложението на съвременните геоинформационни технологии за анализ и оценка на спътникови изображения на Земята. През трите дни на лятното училище учениците имаха възможността да се запознаят с теоретичните основи на наблюдението на Земята от Космоса; технологиите GNSS, GPS и Galileo и техните приложения, както и с методите за предварителна обработка и класификация на спътникови изображения. Лектори в лятното училище бяха проф. дтн Гаро Мардиросян (ИКИТ-БАН), проф. дтн Димитър Димитров (НИГГГ-БАН) и доц. д-р Лъчезар Филчев (ИКИТ-БАН). Всички участници в лятното училище получиха сертификати, които са атестат за извънкласни дейности при кандидатстване в наши и чужди университети.

Представяне на реализирани проекти по програма "Еразъм+" КД1 и КД2

Представяне на проекти по програма "Еразъм+" КД1 и КД2: "По-сигурни днес и утре" 2017-1-BG01-KA101- 035748 и "Greetings from tomorrow" 2016-1-FR01- KA219-024030_4

Обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци .."

Презентация на обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018.

Участници:

1. Диана Кръстева

2. Ирина Бъчварова

Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци - обучение за начални учители

Обучение за учители от начален етап във връзка с проект "По-сигурни днес утре", програма "Еразъм+" КД1, обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018.

Обучението се проведе от Диана Кръстева - начален учител и участник в обучителния курс. Бяха споделени методи и техники за включване на деца - бежанци, мигранти и от малцинсвени групи.

Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото

Обучение за учители от прогимназиален етап, проведено от Силвия МАнова - участник в обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018, по проект "По-сигурни днес и утре", програма "Еразъм+" КД1.

По време на обучението бяха споделени добри практики за по-доброто разбиране и приемане на различните от нас. Рагледани бяха практически казуси и представени игри, които могат да подпомогнат ежедневната работа на учителите.

Страници