Прогимназиален етап

Софийски математически турнир за ученици от 1. до 8. клас

На 19 ноември 2016 год. (събота) ще се проведе Осемнадесетият Софийски математически турнир.

Турнирът е за ученици от 1-ви до 8-ми клас.   

Времетраене на състезанието:

• за учениците от І клас е 40 минути /от 11:00 часа до 11:40 часа/

• за учениците от ІІ до VІІІ клас е 90 минути /от 11:00 часа до 12:30 часа/.     

Таксата за правоучастие: 7 /седем/ лева

Разпределение на смените на класовете - първи срок на учебната 2016/2017

ПЪРВА СМЯНА:

1. клас
2б, 2д, 2е
3. клас
5. клас
6. клас
7. клас

ВТОРА СМЯНА:

2а. 2в, 2г, 2ж
4. клас
8. клас
9. клас
10. клас
11. клас
12. клас

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение от VII, IX, XI и ХІІ клас за учебната 2015-2016 година – редовна сесия

Страници