Прогимназиален етап

Нов метод за обобщаване на информацията - открит урок на Габриела Давидкова в 7Д клас

Час по литература със 7Д клас. Обобщение на изучения материал за автора и произведенията на Иван Вазов. Използва се нов метод за обобщаване на информацията и учениците работят по групи, което прави работата им по-интересна и ползотворна.

Откритият урок е във връзка с участие на Габриела Давидкова, преподавател по български език и литература, в обучение на тема "Разнообразно и интеркултурно учене в класната стая" - Болоня, Италия, 22.10.2017- 28.10.2017, по програма "Еразъм+" КД1.

Световна седмица на кодирането "HOUR OF CODE" в 119 СУ

Ученици от пети и шести клас в часовете по информационни технологии се включиха в световната седмица по кодиране /HOUR OF CODE/. Тя се проведе  от 4 до 10  декември, 2017 г.  като част от седмицата на компютърните науки.

СВОБОДНИ МЕСТА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 КЪМ 16.06.2017г.

6. КЛАС – 3 СВОБОДНИ МЕСТА

7. КЛАС – 5 СВОБОДНИ МЕСТА 

ДОКУМЕНТИ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ  ДО ДИРЕКТОРА НА 119. СУ – ПО ОБРАЗЕЦ 

2. КОПИЕ НА БЕЛЕЖНИК – СТР. 12-13 и 14-15

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАБ. 207 ДО 30.06.2017 Г. ВКЛ. /9:00Ч.-17:00Ч./

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ: ДО 04.07.2017Г.

 

Прием след 4. клас за ученици от други училища (външни ученици)

1. Към дата 12.06.2017г.  няма свободни места в паралелките за 5. клас за уч. 2017-2018г.

2. На 13.07.2017г. след приключване на записванията в СМГ , ПЧМГ и други училища и II класиране на учениците от 119 СУ ще бъдат обявени /ако има/ свободни места.

Страници