Приемане и разбиране на другите - открит урок на Вержиния Трайкова в 9А клас

Открит урок във връзка с приемане и разбиране на другите, проведен от педагогическия съветник Вержиния Трайкова в часа на класа на 9а клас. Вержиния Трайкова е участник в проект "По-сигурни днес и утре", програма "Еразъм+", обучителен курс: "Всички деца са специални", Севиля, Испания, 11.06.2018 - 15.06.2018 г.

Учебна година: