Приемане на другите - открит урок по проект „По-сигурни днес и утре“

Открит урок – „Приемане на другите“ по проект „По-сигурни днес и утре“, програма „Еразъм+“ КД1 с уеници от 9а клас и учител по английски език - Ирина Бъчварова, участник в обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото", проведен в Лимасол, Кипър през периода 21.05.2018 - 25.05.2018.Учебна година: