Час по английски език, посветен на толерантността и преодоляването на стереотипи и предразсъдъци

Час по английски език, посветен на толерантността и преодоляването на стереотипи и предразсъдъци. Часът бе проведен от Елина Иванова - учител по английски език и участник в проект "По-сигурни днес и утре", програма "Еразъм+" КД1, обучителен курс "Разнообразно и интеркултурно учене в класната стая", проведен в Болоня, Италия, 22.10.2017 - 28.10.2017 г.

Учебна година: