Обществен съвет

Правомощия на Обществения съвет при 119. СУ

Извадки от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Общественият съвет при 119. СУ "Академик Михаил Арнаудов" има следните правомощия:

Страници