"Извличане на ДНК и установяване на мутирали гени" - посещение на ученици от 10 и 11 клас с ръководител Михалина Енчева в лаборатория “Геника”

Учебна година: