Бинарен урок на тема "Използване на ГИС (географски информационни системи) в обучението по история"

На 21/02/2024 се проведе бинарен урок по история и география в 10 а клас, на тема "Използване на ГИС (географски информационни системи) инструменти в обучението по история". Учениците интегрираха съвременни ГИС технологии и  представиха градовете в България в исторически контекст, като визуализираха техните промени през времето и важните исторически събития, които са ги засегнали. Този подход не само ги запозна с пространственото представяне на информация, но и ги накара да се замислят за връзката между природните особености,  миналото и сегашното състояние на Българските градове. Учителите (г-жа Албена Недялкова и г-жа Петя Минчева) ефективно управляваха урока, като обогатяваха с интересни факти и стимулираха дискусията сред учениците. Използването на ГИС технологии добави интерактивност и визуална привлекателност към учебния процес, като направи темата по-достъпна и увлекателна за учениците и показа нови възможности за обогатяване на учебния процес чрез интеграция на съвременни технологии.

Учебна година: