"Обесването на Васил Левски" - Александър Христов (12.В), Георги Костов (10.А), Лъчезар Димитров (8.Б), Боян Костадинов (12.В), Кристиян Лозанов (12.Б)

Учебна година: