Актрисата Гергана Стоянова гостува в часа на 3. Е клас на тема "Обич"

Много усмивки и положителни емоции донесе актрисата Гергана Стоянова в часа на 3. Е клас на тема "Обич" през изминалата "седмица на човешките ценности - родители влизат в класната стая". Учениците разговаряха с нея, изработиха невероятно табло и й обещаха всеки ден да попълват тетрадките, които им даде за спомен от нейната инициатива "Аз уча, аз мога, аз вярвам, аз знам".

С благодарност към всички родители, които се включиха в тази инициатива и към класните ръководители Петя Сърбинова и Виктория Раева!

Учебна година: