Участниците в клуб "Компас" присъстваха на лекция по Природна география на континентите

Участниците в клуб "Компас" имаха възможност да присъстват на лекция по Природна география на континентите заедно със студентите в Геолого-географския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Учениците от 5. и 6. клас се потопиха в академичната обстановка, водиха записки, дискутираха и задаваха въпроси. След края на лекцията се запознаха с някои от експонатите в Музея по Палеонтология и Исторична геология. 

 

Благодарим на доц. д-р Димитър Желев за гостоприемството и интригуващо поднесените знания! Децата се върнаха обогатени и нетърпеливи за нови срещи! 

Учебна година: