Нашата столица през очите на децата от "Изгрев" - инициатива на район "Изгрев" и 119. СУ

Ученици от 119. СУ изрисуваха района около училището с емблематични сгради и известни архитектурни обекти на София. Можете да ги видите, когато минавате по ул. „Латинка“. Инициативата се проведе съвместно между районната администрация и 119 СУ и е под надслов “Нашата столица през очите на децата от "Изгрев“.

Целта на събитието е учениците да се включат със своето въображение в облагородяването на района. Инициативата се провежда от Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с проект „Младежки културни пространства в район „Изгрев‘ – мост към по-добро бъдеще“, финансиран по Програма „София – град на младите и активните“ на Столична община.

Благодарим специално на учителя по изобразително изкуство г-жа Снежина Славчева.

Учебна година: