Проектна дейност по физика и астрономия в 10 клас

Ученици от 10. клас с преподавател инж. Николай Николов  представиха свои проекти по физика и астрономия, демонстрирайки знания, умения и креативност.

Учебна година: