Среща на учениците от начален етап в 119 СУ с "Районен център 112" - София

Среща на учениците от начален етап в 119 СУ с "Районен център 112" - София. За ползата и употребата на спешния телефон.

 

Учебна година: