Родителите на 3А клас се включиха в националната програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

На 11 май родителите на учениците от 3. А клас участваха активно в НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот". Изключително атрактивни, интересни и богато онагледени уроци по Човекът и природата, Компютърно моделиране, Математика и Български език.

Учебна година: