Екскурзия на четвъртокласниците от 119. СУ до Кюстендил

Учебна година: