Обучение на тема "Методи за приобщаващо образование в класната стая" по проект " Аз мога - Ти можеш"

Обучение на тема "Методи за приобщаващо образование в класната стая" по проект " Аз мога - Ти можеш", организирано от Диана Кръстева и Албена Янчева за преподаватели от начален етап.

Обучението бе проведено на 09.10.2020 г. Бяха споделени различни методи и добри практики за приобщаващо образование. Учителите, които взеха участие, бяха включени в различни активности. В дискусионна форма се обсъдиха много теми и имаше обмяна на опит.


Учебна година: