ГИС експерти от Есри България преподават в 119 СУ за формиране на дигитални умения

ГИС експерти от Есри България преподават в столична гимназия за формиране на дигитални умения

Експерти от Есри България с голям опит в приложението на Географски информационни системи (ГИС) взимат участие в програмата „Бизнесът преподава“, като влизат в ролята на преподаватели на учениците от 11 клас (профил География и икономика) в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в гр. София. Целта, предвид текущата дигитализация на професиите, е усвояването на знания и формирането на умения в областта на ГИС още в гимназиален етап на обучение.

През текущия учебен срок експертите от Есри проведоха редица онлайн уроци, запознавайки учениците с най-широко използвания в света ГИС софтуер – ArcGIS.

Предвид текущата ситуация в страната, наскоро се проведе и първия присъствен урок, в който учениците имаха възможност да изготвят дигитална карта чрез ArcGIS Online, която да показва влиянието на пандемията върху туризма в различните области на България.

Освен представянето на учебния материал по интерактивен начин, изучаването на уроците с помощта на ГИС софтуера създава умения сред учениците за пространствено мислене, по-добро разбиране на учебния материал и създава у тях цифрови компетенции, които ще са им полeзни в бъдещето им професионално развитие.

До края на учебния срок учениците ще научат как да използват и друго онлайн приложение ArcGIS StoryMaps, за да направят свой самостоятелен проект. ГИС се използват широко за нуждите на екологията, инфраструктурата, здравеопазването, държавната администрация, транспорта, бизнеса и др.

Нуждата от ГИС специалисти все повече расте, предвид дигитализацията на все повече индустрии и бизнеси и Есри България подпомага българското образование да посрещне предизвикателствата на бъдещето.

 

 

Източник: http://stroiteli.elmedia.net

Учебна година: