Протокол от заседание на комисията за избор на участници в проект "Let's build the city of our future"