Екскурзия на 3а и 3б класове в Копривщица

Учебна година: