Тържествен час за делото на светите братя Кирил и Методий

На 11 май 2021 година, по случай Деня на светите братя Кирил и Методий и Деня на библиотекаря се проведе тържествен онлайн час с учениците от IIб клас с класен ръководител П. Стоянова и Р. Божкова - учител в ГЦОУД  и  IIв клас  с класен ръководител Ил. Петрова и Р. Цанева - учител в ГЦОУД  на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово;  участници в читателски клуб „Откриватели“ от ОУ „Л. Каравелов“ гр. Попово с ръководител А. Йорданова; учениците от IIб клас с класен ръководител А. Апостолова и  IIг клас с класен ръководител П. Деспотова от 119 СУ „Акад. М. Арнаудов“, гр. София, заедно с библиотекаря в училището П. Димитрова; клуб „Звездни читатели“ от ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище с ръководител Н. Ралчева; читателски клуб „Бисерче вълшебно“ към училищната библиотека на ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна с ръководител Д. Борисова.

Г-жа Йорданова представи презентация за делото на св. св. Кирил и Методий и феноменалната българска азбука. Учениците научиха за глаголицата и кирилицата, за светите братя, за създаването на българската азбука, за честването на празника в миналото и сега. Читателски клуб „Звездни читатели“ от Панагюрище издириха информация за първия календар „Мясяцослов“ на Велко Королеев (техен съгражданин), в който за първи път е записана датата 11 май  като всенароден празник.

Поздрав към всички участници в тържествения час бяха прекрасната народна  песен и стихотворенията за Кирил и Методий, които изпълниха ученици от училищата участници.

Часът продължи с изписване на имената на глаголица, които по-късно ще бъдат представени  в онлайн изложба.

 

Тържественият онлайн час беше организиран от училищните библиотекари: 

А. Йорданова-  ОУ „Л. Каравелов“ и ПГ „Хр. Ботев“, гр. Попово, П. Димитрова - 119 СУ „Акад. М. Арнаудов“, гр. София, Н. Ралчева - ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище и Д. Борисова - ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Варна.

                                                                                    Честит празник!

 

    Антоанета Йорданова – училищен библиотекар

    ОУ „Л. Каравелов“ и ПГ „Хр. Ботев“, гр. Попово

 

Учебна година: