Из залите на Регионалния исторически музей - посещение по националната програма за финансиране на занимания по интереси

Групата по интереси „София - нашата столица” с ръководител Цв. Русинова посети Музея на София. Учениците проследиха материалните артефакти от историята на столичния град, които датират от неолита до средата на миналия век. Най- впечатлени бяха от царската карета, царският автомобил, първия трамвай, модата през първата половина на XX век.

Домакините ни поканиха да вземем участие в инициативите ,посветени на 200 –годишнината от рождението на Георги Раковски.

Учебна година: