Проекти на ученици по повод 22 април - Международен ден на Земята


За Деня на Земята учениците от 5. и 6. клас представиха в картини, стихотворения, видеоклипове и презентации своите виждания за проблемите на природната среда и за личната ни отговорност към Земята като наш общ дом и дом на бъдещите поколения.
Учебна година: