Представители на бизнеса в учебния процес в 11 клас по националната програма "Бизнесът преподава"

През месец март по национална програма "Бизнесът преподава" стартира програма "Включване на представители на бизнеса в учебния процес в училище". Тя се осъществява с помощта на фирма ЕСРИ България - най-добрата компания, предлагаща продукти в областта на ГИС технологиите. В проекта активно участват ученици от 11 Б и 11В клас, профил География и икономика с ръководител г-жа Силвия Манова.

Учебна година: