Посещение на групата за занимания по интереси "София-нашата столица" в Археологическия музей

В рамките на програмата „Занимания по интереси” групата „София-нашата столица” посети Археологическия музей. Тук учениците, разделени на две групи, разгледаха експозициите и уникалните артефакти, които притежава музея от времето на Античността, Средновековието и Възраждането. Особен интерес предизвикаха Вълчитрънското златно съкровище, бронзовата глава на тракийския цар Севт III, както и каменните статуи от римско време, открити на територията на столичния град. Беседите бяха полезни, както по отношение на историческото минало на София, така и с оглед на материала, който се изучава по история в пети клас.

Разгледахме подробно и комплекса „Антична Сердика”, намиращ се в подлеза до метростанция „Сердика”. Разходихме се по римската улица, видяхме част от източната стена на античния град, както и останките от еднокорабната църква.

Спряхме се до стената на храма „Св.Петка Самарджийска”, в самия център на София, където се предполага, че е бил погребан Апостолът на свободата Васил Левски.

Учебна година: