Изработени проекти на ученици от 3д клас с класен ръководител Екатерина Минкова по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“

Изработени проекти на ученици от 3д клас с класен ръководител Екатерина Минкова по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“.

Учебна година: