(Не)щастие - кратък филм на ученици от 12. а клас, участващ в конкурс за авторски филми в рамките на Философския филмов фестивал(Не)щастие - кратък филм на Алина Гаджалова, Велислав Джорев, Даниил Белтюков, Марти Русев, Невена Чакърова и Теодор Белтюков от 12. а клас, участващ в конкурса за авторски филми, категория Short Films, в рамките на Философския филмов фестивал.
Учебна година: