Участие в Първи глобален марш в подкрепа на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие

На 15.10.2020 учениците от 11б и 11г клас се включиха в Първия Глобален марш в подкрепа на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Акцент беше поставен върху Глобална цел №13 - Климатичните промени. Маршът стартира от паметника на Съветската армия и стигна до своята крайна цел - откритата сцена в Борисовата градина. Учениците демонстрираха познания по темата и с ентусиазъм се включиха в изработването на плакати с послания, които да насочат вниманието на обществеността към глобалните проблеми и информация за тяхното решаване.  

Учебна година: