Режим на обучение в 119 СУ в условията на извънредна епидемична обстановка