2019-2020

Учениците от 4е клас в час по изобразително изкуство с г-жа Ирина Филипова подготвиха презентация с рисунки по случай Годишнината на 119. СУ "Акад. Михаил. Арнаудов"

Поздрав от 4в клас по случай празника на училището. Колажът е изготвен в час от изобразително изкуство с учител Ирина Филипова

Акценти от онлайн заседание на педагогическия съвет на 119 СУ на 18.05.2020 г.

  • Приключване на 12 клас от випуск 2020 (изпращане и дипломиране на 26.06 ;балът им ще бъде на 15.07.);
  • Организация на ДЗИ, НВО;
  • Участие на 119 СУ в националните програми на МОН;
  • Удостояване с годишната награда на името на “Академик Михаил Арнаудов” на учители и служители в 119 СУГероизмът на българина през вековете - виртуална изложба на ученици от пети, шести и осми клас в 119. СУ с преподавател Ралица Христова

Обобщение на резултатите от анкетно проучване сред родителите на ученици от 119. СУ за възприемането на дистанционната форма на обучение прилагаща се в училището

PDF icon 

Страници