Покана за общо събрание на Училищно настоятелство 119 СУ на 23.04.2020 г.