Работа с мисловни карти и упражнения по асоциативно мислене в часа на класа

В часа на класа ученици от 7.г клас с класен ръководител Цв. Русинова работиха с мисловни карти и правиха упражнения по асоциативно мислене. Представители на Фондация "Децата на България" проведоха занятие под формата на игра. Целта беше провокация на размисъл за основни житейски проблеми като щастието, добротворчеството, богатството и отношенията между хората. 

Учебна година: