За климатичните промени, предприемачеството и опазването на околната среда по радио София

По покана на г-жа Катя Василева от Радио София, гости в предаването Радиоприемница бяха Николай Николов - учител по физика и астрономия и Евгения Павлова - ученичка от 11кл. Темите, за които говориха в предаването бяха свързани с климатичните промени, предприемачество и опазване на околната среда. 


119 СУ е сред 20-те училища-участници в проекта "Зелено сътрудничество отвъд граници" на Джуниър Ачийвмънт България.

Учебна година: