Учениците от 7.г клас посетиха Регионален исторически музей София

На 28 октомври учениците от 7.г клас с класен ръководител г-жа Цветанка Русинова посетиха Музея на София. Разгледаха постоянната изложба с акценти върху експонатите, които представят живота в столицата след Освобождението. Беше им показана презентация за знаковите сгради, техните архитекти и създатели. Участваха в ателие, по време на което подреждаха стикери върху карта на града със снимки на показаните обекти. Учениците имаха за задача да направят снимки на интересни места в София по пътя ни до музея, които да станат част от изложба „Моята София”.

Учебна година: