Представителна изява на групата по "Приложна математика" - 7. клас

С представяне на проекти, ролеви игри и изработка на геометрични табла приключиха часовете на групата по „Приложна математика“ – VII клас. Учениците работиха с интерес и усърдие, самостоятелно и на групи. Обогатиха математическата си култура и изградиха навици за приложението и в различни области от живота.

Учебна година: