Участие във втори модул на Младежка академия за здравно образование

От 12.04.2019 до 14.04.2019 г., в творческа къща „Петрохан“ се проведе втори модул на Младежка академия за здравно образование - обучение на обучители по здравно и сексуално възпитание, организирано от Столична община и Българска асоциация за семейно планиране. В обучението участваха: Александра Манолкова и Виктория Драганова от 9 „г“ клас и Зорница Ботева и Ивона Илиева от 9 „б“ клас, с ръководител Вержиния Трайкова – педагогически съветник.

Учебна година: