Kлубове по интереси "Предприемачество" към 1А и 2Б клас в София Тех Парк

Със съдействието на Столичната комисия по образование.

Учебна година: