Благотворителен здравословен базар, организиран от 7г клас

Събраните средства ще бъдат използвани за подпомагане на ученик от 119 СУ.

Учебна година: