Представяне на детската книжка "Хоботчо” на изд. "Потайниче" пред 5.в, 5.г и 5.ж клас

На 17.04.2019 г. на учениците от 5.в, 5.г и 5.ж клас гостуваха авторите на детската книга "Хоботчо" на изд. "Потайниче": автор - Ценка Кучева, редактор - Натали Пачеджиева и художник - Весела Кучева. 

Децата с интерес четоха, разглеждаха книгата и без притеснения задаваха въпроси към прекрасните ни гости.

Отговорници: Паола Дунчева, Гергана Бенева и Мария Казакова

Учебна година: