Отборът на 9 клас е победител във футболния турнир на 119. СУ

Учебна година: