Развитие на критичното мислене и медийната грамотност на учениците

За фалшивите новини, за медийната грамотност, за критичното мислене. Пред 12 клас с Николай Чавдаров, Генка Шикерова и Благой Момчилов.

Учебна година: