Награждаване на отличените ученици в Коледния литературен конкурс на 119. СУ

Учебна година: