Четвъртокласници от 119 СУ се включиха в инициативата "Децата с любов към птиците"

На 07.12.2018 г. в инициативата „Децата с любов към птиците“ активно се включиха и децата от IV в клас от 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, придружени от заместник-директора г-н Симеон Ангелов и преподавателите Теодора Иванова и Даниел Ризов. Заедно с представителите на районната администрация и експерта от БДЗП, те поставиха хранилки за птици в двора на своето училище и на площад „Радой Ралин“. Хранилките за птици, семената и останалите пособия за инициативата са осигурени със съдействието на МКБППМН при СО – район „Изгрев“. Целият екип на районната администрация благодари на всички деца, които участваха в благородната кауза и разчита на тях за поддържането на хранилките и редовното им зареждане със семена, които ще им бъдат своевременно осигурявани от район „Изгрев“.

Учебна година: