Конкурс за участие в международен проект "Creativity in the Classroom"