Отчет по бюджета на 119 СУ към 30.06.2018 г.

Учебна година: