Решения от заседание на Обществен съвет на 119 СУ, проведено на 10.01.2018 г.